Foto 1 of 1

a_CH2_4402.JPG

Bachfest Leipzig 2015 - Konzert «No 17 Leipziger Kantaten Bachs»  am 13.06.2015 in der Thomaskirche Leipzig (Sachsen). Akteure: Kölner Kammerchor, Collegium Cartusianum, Leitung: Peter Neumann <br />
Foto: Christian Modla